Raquel Pato González

Tècnic de Laboratori
Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
93 581 14 40

Llicenciada en Veterinària

Màster en Bioquímica i Biologia Molecular

Raquel Peña Román

Tècnic de laboratori
Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
93 581 14 40