El SBCV dóna servei a una gran varietat d’usuaris.

A més d’oferir la determinació d’un ampli ventall de paràmetres, facilita assessorament científic i es troba implicat en el desenvolupament i validació de reactius comercials i equips analítics per veterinària.