El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària es localitza a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, Laboratori V0-365.