El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària té els següents tipus d’usuaris:

a) Clients interns de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):

– Hospital Clínic Veterinari (HCV)

– Departaments de la UAB

b) Clients externs:

– Laboratoris farmacèutics

– Centres de recerca

– Departaments d’altres Universitats

– Veterinaris de fora de la UAB

– Altres empreses privades relacionades amb l’àmbit de la veterinària

c) Clients amb tarifa mixta:

– Institucions o Centres amb acords amb la UAB

(consulteu al SBCV s.bioquimica.clinica@uab.cat)