Abans de recollir les mostres es recomana als clients consultar el document BCV002 (recomanacions en la recollida i transport de les mostres) i s’haurà omplir la sol·licitud d’anàlisi BCV001, que es farà arribar degudament complimentada i signada al Servei de Bioquímica Clínica Veterinària.

Tots dos documents (BCV001 i BCV002) es faciliten al Servei de Bioquímica Clínica Veterinària o directament clicant a sobre dels codis, en aquesta pàgina.

Per tal d’especificar la data de recollida de les mostres i la data aproximada de lliurament de resultats s’haurà de contactar directament amb els responsables del Servei.