El SBCV ofereix el següent llistat de paràmetres;

Nogensmenys, posa a punt tècniques per la determinació d’altres paràmetres, segons l’interès de l’usuari. Contactar directament amb els responsables del SBCV.

paràmetres en taula