El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària té com a objectius científics principal:

La posta a punt, optimització i validació de biomarcadors d’interès en veterinària i ciència animal:

  • Diferents espècies animals: experiència en animals de renda (vaca, ovella, porc, cabra, aviram,…), petits animals, cavalls i exòtics.
  • Diferents tipus de mostra: sèrum, plasma, orina, LCR,… tenim especial interès en mostres no invasives: llet, calostre, femtes i saliva.
  • Marcadors immunològics:  Immunoglobulines (IgG, IgA,…), Proteïnes especifiques (lactoferrina, calprotectina,…), Citoquines,…
  • Marcadors d’estrés i benestar:  proteïnes de fase aguda, esteroides en femta, etc.
  • Hormones i altres marcadors endocrins
  • En general, qualsevol marcador bioquímic d’interès per la medicina veterinària, la producció animal i la seguretat alimentària.
  • La nostra experiència en mètodes enzimàtics, immunològics, electroforètics, etc, ens avala.