El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària és un laboratori d’anàlisis clínics especialitzat en la determinació de diferents paràmetres bioquímics en mostres d’origen animal.

Es duen a terme de forma rutinària tècniques estandarditzades així com de més específiques.

A més, es posen a punt i es validen noves tècniques en les que puguin estar interessats els nostres clients.