Anna Bassols

Professora Titular del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Facultat de Veterinària. UAB
93/581 10 42