SIBHIL·LA ofereix diferents serveis tant al personal intern de la universitat com a persones externes a la UAB.

Servei d’atenció personalitzada a les consultes dels usuaris

Elaboració d’estratègies expertes de cerca a la base de dades i lliurament  d’un document digital amb el llistat de referències resultants de la cerca, acompanyat d’un índex d’autors, matèries, topònim geogràfic, etc. Servei adreçat a estudiants, personal docent i investigador de la UAB, biblioteques i centres d’informació i a qualsevol usuari extern interessat.

Servei de creació de productes amb la informació recollida a la base de dades

          . Elaboració de bases de dades temàtiques i/o territorials.

          . Col·lecció de bibliografies de temàtica històrica en format digital.

 

Servei de gestió i disseny de projectes. Suport tècnic a la recerca

     . Realització de bases de dades bibliogràfiques i/o documentals i formació. Oferim la possibilitat de fer un estudi de les necessitats d’informació d’un projecte de recerca, disseny del sistema de gestió documental més idoni per organitzar i recuperar la informació i formació dels tècnics i/o becaris que han d’introduir les dades i/o gestionar el sistema.

     . Disseny d’aplicacions web específiques per difondre i donar visibilitat als resultats d’una investigació i/o projecte o grup de recerca.

     . Elaboració de pàgines web per a grups de recerca o esdeveniments (congressos, anys commemoratius, etc.) adaptades a les pautes i plantilles elaborades per l’Oficina Autònoma Interactiva Docent (OAID) , amb el programari Drupal.

►Servei d’assessorament documental

       . Organització, indexació i visibilitat de fons documentals i digitals

      .  Elaboració de llenguatges documentals i vocabularis controlats d’una terminologia especialitzada.

Si desitgeu rebre informació sobre l’obtenció de serveis poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça sibhilla@uab.cat o trucant als telèfons 93 581 2537 / 93 581 2373