Cuadernos de Ruedo Ibérico

Desaparecidos de la Guerra Civil y el Exilio republicano

Dictatorships & Democracies

Dr. Luis Calandre

Éditions Ruedo Ibérico

L’Espanya de Franco

E-xiliad@s. Exiliados republicanos españoles

El feminisme al PSUC, anys setanta i vuitanta del segle XX

Fills i néts de l’exili republicà a Mèxic. Mexicans a Catalunya

Franquisme: oblidar o recordar

Fuentes para la historia de la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo

Guerra Civil española y exilio republicano

Història i memòries d’immigració (Angelina Puig)

Justicia y Dictadura

Familia Hoenigsfeld

Innovation and Human Rights

Intute

Instituto Nacional de Estadística

La memòria revoltada

El muro de los olvidados

Portal Fuenterrebollo

Proyecto Clío

Proyecto Clío. Memoria de la Guerra y el Exilio

Retrats per la meòria. Persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu (1939-1982)

Revista Spagna Contemporanea

Revista Hispania Nova

Tots els Noms. Recuperació de la memòria història del període 1931-1978 al Penedès

La Transición Española

Vespito.net