La memòria democràtica (Sabadell 1939-1976)

Presos con causa 1936-1978. Abrir las puertas de la historia

Tàrrega 1939. Repressió, exili i vida quotidiana