Contracte de Distribució

El contracte de distribució sempre ha generat forces problemes degut a la manca d’una normativa específica. Un dels més importants és si el distribuidor/concessionari te dret a una indemnització quant el proveïdor dels productes o serveis rescindeix el contracte i s’aprofita de la clientela creada. El problema s’agreuja perque la Llei de contracte d’agència regula […]

Òrgan d’administració

No es pot ser administrador de dos societats competidores a la vegada. Així ho ha declarat el TS a la sentència de 12 de juny de 2008. Afirma que així ho estableix l’art. 132.2 LSA i que no es una qüestió valorable per la junta general. Ara bé, per que concorri aquesta causa de cessament […]

Crisis economica?

Hi ha diversos articles interessants sobre la crisi econòmica a nivell divulgatiu. Per exemple, els de Xavier Sala i Martin “Crisis (1): qué ha pasado” y “Crisis (2): 1929” publicats a La Vanguardia els dies 13 i 17 d’octubre de 2008. Un altre, ja antic, en que denunciava la crisi “ètica” del capitalisme es el […]