Adquisició d’actius dels bancs

El R.D.-Ley 7/2008 permet a l’Estat adquirir títols emesos pels bancs. Es tracta d’una mesura dirigida a conferir liquidat a les entitats de crèdit. Ara bé, genera forces dubtes. Entre ells, si és possible qualificar-la com un ajut públic i, en cas afirmatiu, quina incidència tindrà el Dret de Defensa de la Competència; en particular, […]

Nul•litat de les “despeses d’emissió” dels bitllets d’avió

L’AP de Màlaga ha declarat nul•les les “despeses d’emissió” dels bitllets d’avió en cas de que el passatger tingui la condició de consumidor-usuari. Dues premisses conformen el raonament de l’Audiència. La primera és l’obligació del transportista aeri d’emetre el bitllet d’avió; prevista tant al Conveni de Varsòvia de 1929 -cal recordar que avui en dia […]

Factor y cheque confirmado

En la sentencia de 15 de julio de 2008 (www.laley.es, núm. 7069, de 3 de diciembre), el Tribunal Supremo condena a una entidad de crédito a indemnizar al portador de un cheque conformado que no fue pagado por insuficiencia de fondos. Fundamenta su decisión en que el poder inscrito del director de la sucursal que […]

Escàndol Madoff

La edició virtual de “El Mundo” d’avui dimarts 16 de desembre explica en que consisteix la estafa piramidal que ha fet en Bernard Madoff. Recomenable per entendre el problema.

Champagne (denominación de origen vs. denominación social, rótulo de establecimiento y nombre de dominio)

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante resolvió un litigio sobre la utilización de la denominación de origen francesa “champagne” por un empresario de la restauración español en la sentencia de 17 de abril de 2008. El empresario utilizó el término “champagne” en su denominación social (“Champagne SL”), que posteriormente modificó, en el […]

Val per la diferència de preus (protecció del consumidor)

¿Són vàlids els “vales” de diners en cas de canvi d’un producte en una botiga? La AP de Barcelona s’ha pronunciat en contra a la sentència de 9.10.2007 (www.laley.net, núm. 7061, de 21 novembre 2008) Cal tenir en compte que es tractava d’un val de compra que només servia per les botigues de la mateixa […]