ECONOMIA COL·LABORATIVA

Tinc uns amics que, a més a més d’encantadors, són un exemple d’economia col·laborativa. Una anècdota recent il·lustra l’afirmació. Fa uns dies ens van invitar a sopar. El menjar era exquisit, la conversa interessant i la música de fons adient. En preguntar la meva dona per la cançó que estava sonant (perdona-la Senyor per no […]

Excepcions al tancament del Registre Mercantil

La DGRN ha hagut de pronunciar recentment en dues ocasiones sobre la inscripció de determinats actes quant la fulla personal de la sociedad estava tancada. A la Resolució de 20.5.2015 es demanava el dipòsit dels comptes anuals. El registrador mercantil es va negar degut a que la societat havia estat donada de baixa per Hisenda […]