Un  dels productes més importants de les Gavarres fou el del carbó. El carbó vegetal  es produeix en el que s’han anomenat les Carboneres. Les carboneres eren grans piles de llenya de faig, roure i sobretot alzina que es tapaven amb terra, fent uns forats perquè hi pogués entrar l’aire. La idea era encendre la llenya i que s’iniciés un procés de cuita molt lenta que durava dies. Un cop tota la llenya es transformava en carbó i s’apagava la pila, s’extreia el carbó i es carregava en sacs pel seu transport.

El carboneig es feia entre els mesos de novembre i març, un cop acabada la verema i la producció de vi. Els carboners eren jornalers, pagesos, traginers que durant aquests mesos s’instal·laven en un racó del bosc i començaven a tallar arbres per fer les piles de llenya. Tot sovint es construïen barraques per passar aquells mesos sota cobert, ja que la carbonera s’havia de vigilar permanentment. La seva petjada en el bosc, un cop passats uns anys, es pràcticament invisible, però actualment encara es poden veure els pous circulars que es feien servir per fer carbó de ferrer.

Per saber-ne mes:

Video: El carbó a les Gavarres. Programa El Medi Ambient. Tv3.

Video: Carboneres Gavarreses

Ajuntament de Forallac: La carbonera de Forallac

Jordi Gamero (2007). La carbonera de Forallac. Revista del Baix Empordà, 19. pgs 48-53

Procés de construcció d’una carbonera (Font: viquipèdia)
Pou per fer carbó de ferrer (SAPPO)

Situació:


Mostra E-Ruta Dolmens de la Serra de Cals en un mapa més gran