Ens trobem davant d’una llosa de grans dimensions (1.54m d’amplada, 1.70m d’alçada aproximada i 50cm de gruix) i de morfologia arrodonida que es troba disposada de forma totalment vertical. La llosa es troba alineada en direcció sud-oest/nord-est. Durant els treballs d’excavació del 2011 es confirmà la intencionalitat antròpica de la seva disposició, però desconeixem la seva funcionalitat precisa, tot i que podria formar part de la capçalera d’una sepulcre similar al Dolmen dels Tres Peus.

Gràcies als sondejos realitzats a l’any 2011 es va documentar un nivell format per una gran acumulació de pedres de petites i mitjanes dimensions encaixades entre elles i que podrien formar part del túmul. Aquesta acumulació descansa sobre la roca natural. Es important remarcar que de forma immediata a la llosa s’hi documenta una fita actual com a indicador de separació de tres finques, d’aquí el seu nom.

Actualment (5-09-11), es conserva una única llosa de grans dimensions disposada de forma completament vertical. Hi ha una gran concentració de pedres de petites i mitjanes dimensions que formarien part del túmul.

Coordenades UTM: 31N  4641004; 507109E Altitud: 281 m s.n.m

Com arribar-hi: A la dreta del camp de la Cadena de Fitor trobem dues pistes. Aleshores cal agafar la de més a la dreta que —en no massa bon estat— puja vers la serra de Cals. A menys d’un  quilòmetre de distancia des de la pujada, a banda dreta i a pocs metres del camí, en la carena de la serra i a sobre d’un petit promontori aplanat es situa aquesta estructura megalítica. Fàcil accés. Es troba situat uns 100 metres aproximadament vers el nord-oest del Dolmen de les Maries (ID20), i a 100 metres vers l’est del dolmen de la Serra de Cals.

Tipus de terreny geològic: La base geològica està formada per conglomerats, calcopelites, grauvaques i calcàries (Sistema mediterrani), així com materials volcànics i porfirites. En aquesta zona es situen diversos afloraments de pissarres ampelítiques (mapa geològic del ICC), visibles a nivell superficial.

Materials: durant els sondejos realitzats al setembre de l’any 2011 s’hi va recuperar un únic fragment de ceràmica recent.

Notícies històriques: donat a conèixer per part de Joan Botey (propietari de la finca) a un grup d’arqueòlegs vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Prehistòria, SAPPO) al mes de setembre de 2011.

Intervencions: Al mes de setembre de 2011 es realitzaren dos sondejos, a banda i banda de la gran llosa vertical. El sondeig 1 es localitza a l’oest de la llosa i presenta unes dimensions d’1m per 1,30m. Va permetre documentar un nivell format per una gran acumulació de pedres d’origen antròpic. El sondeig 2 es localitza a l’est de la gran llosa i presenta unes dimensions d’1m per 2m. Es aquesta banda no s’hi va documentar el nivell d’acumulació de pedres i es va arribar a la roca natural.

Per saber-ne mes:

Bofill, M.; Vicente, O.; Ortiz, A (2011): Memòria de la intervenció arqueològica a la Serra d’en Cals (Fitor-Fonteta, Baix Empordà). Setembre de 2011. (Memòria Inèdita). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

Vicente, O.;Bofill, M.; Ortiz, A (2012): Intervenció arqueològica a la serra d’en Cals (Fitor-Fonteta, Baix Empordà). Onzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Girona, 2012, 83-89.

Pedra dreta de les Tres Finques. Detall de la gran llosa vertical vista des del nord (SAPPO)
Imatge zenital de la Pedra Dreta de les Tres Finques (SAPPO)
Pedra dreta de les Tres Finques. Detall de la gran llosa vertical vista des del sud-est (SAPPO)

Situació:


Mostra E-Ruta Dolmens de la Serra de Cals en un mapa més gran