Situat al Cim de Cals, amb una vista excel·lent sobre les Gavarres, el pla de l’Empordà i el Montgrí, es tracta d’un conjunt arquitectònic format per diferents murs i estructures arquitectòniques de pedra seca. Durant el setembre de 2011 es realitzaren dos sondejos per confirmar l’existència d’arquitectura i poder caracteritzar aquesta ocupació.

En el sondeig 1 es documentà un conjunt arquitectònic format per un mur de pedra seca de tendència circular/oval. Aquest sondeig va permetre deixar al descobert l’estructura en un àrea de 11,52m2 aproximadament. S’arribà fins la roca natural sense trobar cap sòl d’ocupació clar ni material arqueològic.

Al sondeig 2 es documentà un conjunt arquitectònic format per dos murs de pedra seca amb orientació longitudinal nord-sud i est-oest que formen una cantonada. La densa vegetació no permet observar a nivell superficial tota la estructura, però si que trobem evidències de continuació del conjunt arquitectònic. El sondeig realitzat durant l’any 2011 ha permet definir clarament el mur est-oest en una superfície de dos metres 4.8m i el mur nord-sud en una superfície de 3m. Ambdues cares del mur han pogut ser identificades correctament i es documenta que el gruix dels murs és d’ aproximadament  1m. S’ha documentat un conjunt de lloses disposades horitzontalment a forma de enllosat interior. 

El Mas Cals s’identifica amb l’antic lloc de Calvos, que apareix entre els villarunculi associats a la vila de Fitor en la consagració de la seva església de Santa Coloma de Fitor l’any 949, acompanyant altres establiments no localitzats. Aquestes estructures trobades al Cim de Cals podrien estar relacionades amb aquest nucli de població altmedieval.

UTM: 31N 4640926N; 506666E. Altitud: 307 m s.n.m

Com arribar-hi: A la dreta del camp de la Cadena de Fitor trobem dues pistes. Aleshores cal agafar la de més a la dreta que —en no massa bon estat— puja vers la serra de Cals. A uns 200 metres aproximadament del dolmen de la Serra de Cals, seguint la pista vers l’oest, es troba una bifurcació. Cal agafar el camí de l’esquerra i parar a uns 50 metres. A partir d’aquí s’ha d’ascendir a peu per l’esquerra del camí en direcció al cim.

Tipus de terreny geològic: La base geològica està formada per conglomerats, calcopelites, grauvaques i calcàries (Sistema mediterrani), així com materials volcànics i porfirites. En aquesta zona es situen diversos afloraments de pissarres ampelítiques (mapa geològic del ICC), visibles a nivell superficial.

Materials: durant la intervenció del setembre de 2011 no es recuperà cap tipus de material.

Cronologia: conjunt arquitectònic d’època medieval.

Notícies històriques: donat a conèixer per part de Joan Botey (propietari de la finca) a un grup d’arqueòlegs vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Prehistòria. SAPPO) al mes de setembre de 2011.

Intervencions:
Intervingut al mes de setembre de 2011. Es realitzaren dos sondejos per confirmar l’existència d’arquitectura.

Per saber-ne mes:

Elvis Mallorquí  (2000) Les Gavarres a l’edat mitjana. Poblament i societat d’un massís del Nord-est català. Girona: CCG Edicions : Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines : Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, octubre 2000. [Biblioteca d’Història Rural. Estudis ; 2]. ISBN 84-95483-02-5. (VIII Premi Joan Xirgu dels Premis Les Gavarres).

Bofill, M.; Vicente, O.; Ortiz, A (2011): Memòria de la intervenció arqueològica a la Serra d’en Cals (Fitor-Fonteta, Baix Empordà). Setembre de 2011. (Memòria Inèdita). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

Vicente, O.;Bofill, M.; Ortiz, A (2012): Intervenció arqueològica a la serra d’en Cals (Fitor-Fonteta, Baix Empordà). Onzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Girona, 2012, 83-89.

Conjunt arquitectònic medieval de Cals. Vista zenital del conjunt (SAPPO)
Detall de les filades de pedra seca que constitueixen la cantonada d’unió dels dos murs (SAPPO)
Imatge de detall de les lloses que conformen l’enllosat interior (SAPPO)
Vista zenital del conjunt després de la neteja i abans de realitzar el sondeig 2 (SAPPO)

Vista zenital del conjunt després de la excavació del sondeig  (SAPPO) 

Situació:


Mostra E-Ruta Dolmens de la Serra de Cals en un mapa més gran