El Servei, en col·laboració amb el SGR Grup d’Història del Parlamentarisme (GHP) ha participat en el projecte “Diccionario biográfico de los Parlamentarios Españoles 1810-1854 (DBPE)”

Aquest projecte és fruit d’un conveni de col·laboració científica signat per les “Cortes Generales” i la Universitat del País Basc, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Sevilla, la Universitat de Valladolid, la Universitat del País Basc i el Centre d’Estudios Políticos i Constitucionales de Madrid, i d’una xarxa de 44 universitats espanyoles i americanes i més de 400 investigadors.

L’objectiu del projecte és la redacció de les biografies de tots els parlamentaris elegits des de les Corts de Cadis fins a l’actualitat. En la primera fase (2006-2012) s’ha treballat en les biografies dels 3.800 parlamentaris del periode 1810-1854.

Amb motiu del bicentenari de l’elecció del primer Parlament de la història d’Espanya, es va avançar, en una publicació, el conjunt de biografies dels primers representants de la “Nación española de ambos hemisferios”, traçant una semblança personal i política dels 723 parlamentaris que el van constituir durant el període 1810-1814

El 2012 es va publicar el segon volum amb les biografies dels 3.053 diputats i senadors escollits entre les Corts de Cadis i el Bienni Progressista (1820-1854)

Des de l’any 2006, el Sibhil·la ha estat responsable de la gestió tècnica del projecte, del disseny de les aplicacions, de la metodologia de la recollida de dades i la coordinació tècnica a nivell global i de l’organització i coordinació de les tasques de la zona II (Catalunya, País Valencià i les Balears).
Això ha suposat, entre altres coses; el disseny de les bases de dades del sistema que han permès la gestió i organització dels més de 20.000 expedients d’arxiu i documents (més d’un milió de fitxers informàtics i/o pàgines digitalitzades) procedents de 160 arxius i centres de documentació; la metodologia de segmentació de personatges per equips de treball; l’elaboració d’un índex VAP (valor de la activitat parlamentaria) per categoritzar els personatges; la creació dels manuals d’estil i procediment tècnic; el disseny de les fitxes de buidatge d’arxiu;  l’elaboració de les pautes de treball dels equips i redactors; la distribució de la documentació entre els quasi 400 redactors del projecte i la coordinació del control, recepció i revisió de les biografies i fitxes biogràfiques.
També hem elaborat els annexos tècnics dels informes de seguiment lliurats a les Corts i hem participat en la elaboració dels plans de treball anuals