• Base de datos bibliográficos BITRA (Bibliografía de interpretació y Traducción). 2016-2026.
  • Càtedra d’Estudis Asiàtics de la Universitat de Lleida. 2014-2015.
  • Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 2016-vigent.
  • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2016-2024.
  • Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 2020-2024.
  • Fundéu BBVA. 2014-2015.
  • Institut d’Estudis Catalans. 2013-2022.
  • Institut Ramon Llull. 2020-2023.
  • Shanghai Yier Information Technology. 2021-2015.
  • Termcat. 2015-2024.