El TXICC ha tingut dues vies de finançament principals: mitjançant recursos propis generats a partir del màster i a partir de projectes aconseguits per concurrència competitiva. Alguns membres del grup també participen o han participat en projectes externs, els objectius dels quals coincideixen parcialment amb les línies de recerca del grup.

 • Nom del projecte: e·ChinesePlus. Responsable del projecte: Helena Casas-Tost. Entitat finançadora: Fundació Institut Confuci de Barcelona i UAB. Duració: 2023-24.
 • Nom del projecte: General History of Film Translation in China (ref. 20&ZD313). Responsable del projecte: Jin Haina (Communication University of China). Entitat finançadora: National Social Science Major Research Projects. Duració: 2020.
 • Nom del projecte: Base de datos de recursos digitales para el aprendizaje del chino. Responsable del projecte: Sara Rovira-Esteva i Helena Casas-Tost. Entitat finançadora: Fundació Institut Confuci de Barcelona. Duració: 2020-2021.
 • Nom del projecte: El cine chino traducido en España / La literatura china traducida en España. Responsable del projecte: Helena Casas-Tost i Sara Rovira-Esteva. Entitat finançadora: Fundació Institut Confuci de Barcelona. Duració: 2018-2019. Resultats: Base de dades de literatura / Base de dades de cinema.
 • Nom del projecte: “Digital Translations in the Making: Hong Kong Contemporary Fiction in Spanish” (ref: 12608815). Entitat finançadora: General Research Fund (GRF), Hong Kong SAR Research Grants Council. Duració: 2015-18. HK$135,000. Responsable del projecte: Maialen Marín Lacarta (Hong Kong Baptist University).
 • Nom del projecte: La calidad de la traducción como factor de garantía del proceso penal: desarrollo de recursos al servicio de los intérpretes judiciales de rumano, árabe, chino, francés e inglés. Entitat finançadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Duració: 2015-2018. IP: Carmen Bestué i Mariana Orozco. Membres: Carmen Bestué, Mariana Orozco, Marta Arumí, Anna Gil-Bardají (UAB); Mireia Vargas-Urpi (UPF).
 • Nom del projecte: “ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips” (519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP). Entitat finançadora: Lifelong Learning Programme. Comenius, ICT and Languages. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Duración: 01/12/2011-05/31/2014 (30 meses). Universitats participants: Pompeu Fabra (UPF) España; Research Academic Computer Technology Institute (CTI), Grecia; Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España; Imperial College London (ICL), Reino Unido; Universitatea “Babe-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB), Rumania; Universidad de Deusto (UD), España; Tallinn University (TLU), Estonia; University of Warsaw (UW), Polonia; Universidade do Algarve (UALG), Portugal; National University of Ireland, Galway (NUI Galway ), Irlanda. Responsable del projecte: Patrick Zabalbeascoa (UPF). Responsable de l’equipo UAB: Lupe Romero; Membres de la UAB (por orden alfabético): Casas-Tost, Helena; Galán, Anabel; Molina, Lucía; Rodríguez-Ines, Patricia; Romero, Lupe; Rovira-Esteva, Sara y Torres-Hostench, Olga.
 • Nom del projecteChAt Project (Chinese with Audio Technologies)Entitat finançadora: Proyecto de la Unión Europea, financiado por el programa Lifelong Learning: Comenius, ICT and Languages de la Dirección General Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de la Unión Europea. Project Number: 511689-LLP-1-2010-1-IE-KA2-KA2MP. Entitats participants: Dublin Institute of Technology (Ireland), University College Dublin. (Ireland), Universidad de Granada (España), Institut Confucius de La Rochelle (France), Confucius Institut of the Friedrich-Alexander Univerisity, Erlangen-Nuremberg (Germany) and Beijing Language and Culture University (Popular Republic of China). Durada: 01/11/2010-31/10/2012. Responsable del projecte: Dermot F. Campbell, Head, Department of Applied Languages. Senior Researcher, Digital Media Center, Dublin Institut of Technology.
 • Nom del projecte: La dicotomía de la traducción libre/literal en la historia como estímulo de las lenguas y/o literaturas nacionales (以直譯與意譯為歷史演繹:論翻譯之文學暨文化角色). Entitat finançadora: National Science Council (NSC99-2410-H-032-066), Taiwan. Duració: 2010-2011. Responsable del projecte: Tai Yufen.
 • Nom del projecte: Terminología del aceite de oliva y comercio: China y otros mercados internacionales (P07-HUM-03041). Entitat finançadora: Proyecto de Investigación de Excelencia, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Entitats participants: Universidad de Jaén y Universidad de Granada. Durada: 31/01/2008-30/01/2012. Responsable del projecte: Mercedes Roldán Vendrell.
 • Nom del projecte: Material didàctic digital de suport a les assignatures de xinès. Entitat finançadora: Ajut a projectes d’innovació docent de la Universitat Autònoma de Barcelona. Duració: 2007-2008. Responsable del projecte: Helena Casas-Tost. Membres de la UAB: Casas-Tost Helena;  Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène i Tai, Yu-Fen.
 • Nom del projecte: Elaboració d’un llibre de text de xinès elemental. Ajuda Ruy de Clavijo. Entitat finançadora: Casa Àsia. Duració: 2004. Responsable del projecte: Sara Rovira-Esteva. Membres UAB: Rovira-Esteva, Sara i Suárez,  Anne-Hélène.
 • Nom del projecte: Manual de llengua xinesa amb material de suport interactiu. Ajut a projectes d’innovació docent. Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona. Duració: 2003-2004. Responsable del projecte: Sara Rovira-Esteva. Membres de la UAB: Rovira-Esteva, Sara i Suárez, Anne-Hélène.