Els membres del grup han dirigit un gran volum de treballs de recerca tant en el marc del màster propi que va donar lloc al grup com en el context dels estudis oficials de màster i doctorat de la Facultat i del Departament de Traducció i d’Interpretació, respectivament. Aquest gran nombre de treballs dóna idea de la llarga trajectòria i experiència amb què compten ja els membres en la formació d’investigadors.

Tesines del màster propi Màster en Traducció i Interpretació Professional Xinès-Espanyol

Tesines de màster oficial o treballs de recerca de doctorat

Tesines de Màster Universitari de Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants