V Premi de Traducció del Xinès Marcela de Juan

Per a una traducció directa al castellà publicada entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2024 d’una obra literària de qualsevol gènere escrita originalment en xinès.

Presentació

Aquest guardó té per objectiu potenciar la traducció literària del xinès al castellà i al català i premiar les millors traduccions que s’han publicat recentment. El premi és de caràcter biennal i s’aniran alternant els dos idiomes: castellà i català. Les edicions senars del premi es destinaran a traduccions al castellà publicades en els quatre anys anteriors a la convocatòria, mentre que en les edicions parells es premiaran les traduccions al català publicades en els quatre anys anteriors a la convocatòria. Aquest premi l’atorguen conjuntament la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup de recerca TXICC i la Fundació Institut Confuci de Barcelona, que constituiran un jurat format per professionals i acadèmics del camp de la traducció xinès-castellà/català.

Bases

  • Pot optar a aquest premi qualsevol traducció directa al castellà que s’hagi publicat entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2024 d’una obra literària de qualsevol gènere escrita originalment en xinès.
  • Els traductors que optin a aquest premi o els seus editors han de presentar un breu currículum de la seva feina com a traductors i cinc exemplars de l’obra traduïda i, com a mínim, un exemplar de l’obra original, i els han d’adreçar a la secretària del jurat del Premi de Traducció del Xinès Marcela de Juan, Helena Casas Tost.
  • L’adreça d’enviament dels materials és: Despatx 1022, Edifici K, Pl. del Coneixement, Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. C/e Helena.Casas@uab.cat
  • El jurat estarà format per especialistes del camp de la traducció en les llengües de partida i d’arribada, i estarà presidit pel degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB.
  • La dotació del premi serà de 4.000 € per al traductor, tot i que pot quedar desert.
  • El termini de presentació de traduccions per a aquesta convocatòria és el 16 de febrer de 2025.
  • La cerimònia de lliurament del premi tindrà lloc a la tardor del 2025.

Jurat

  • Carles Prado (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Sílvia Fustegueres (TXICC)

Organització

Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Grup de Recerca en Traducció del Xinès al Català/Castellà (TXICC) i Fundació Institut Confuci de Barcelona.

Edicions anteriors

Persona de contacte:
Helena Casas Tost
Helena.Casas@uab.cat
Professora del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB i membre del TXICC


Marcela de Juan

Marcela de Juan (Huang Masai, 黄玛赛) és una de les figures més destacades de l’àmbit de la traducció del xinès al castellà. Filla d’un diplomàtic xinès i d’una ciutadana belga, de Juan va néixer a l’Havana el 1905 i va viure llargs períodes a Madrid i a Pequín a causa de les destinacions del seu pare. Com a traductora, escriptora i intèrpret del xinès al castellà, va dur a terme una tasca de difusió importantíssima de la cultura xinesa a Espanya, amb una especial dedicació a la literatura.

En la seva vessant de traductora, es va dedicar especialment a la traducció de relats i poesia, amb diverses antologies publicades en tots dos camps. Alhora, cal destacar que no es va limitar a descobrir-nos un autor o una època concrets, sinó que va traduir obres de dinasties diferents, per la qual cosa va oferir al lector espanyol una visió global de la literatura xinesa. La seva tasca va ser especialment important perquè va donar un nou impuls a la traducció del xinès al castellà, que ocupava una posició secundària a principis del segle XX.

Per la seva posició socioeconòmica, de Juan va tenir un accés privilegiat a pensadors espanyols i xinesos, com ara Pío Baroja o Hu Shi, un aspecte que va enriquir el seu coneixement d’ambdues cultures. De Juan va morir a Ginebra el 1981 i hem considerat adequat recuperar la seva figura per a aquest premi de traducció del xinès al castellà i al català, precisament, perquè ella va ser una de les primeres grans traductores modernes del xinès a Espanya.