A continuació es recullen les tesis defensades dirigides pels membres del TXICC directament relacionades amb les línies de recerca del grup: