A continuació es recullen les tesis llegides i dirigides pels que són membres del TXICC directament relacionades amb les línies de recerca del grup.

Tesis en curs

Tesis llegides