Els membres del TXICC tenen una àmplia producció científica. La llista actualitzada de les contribucions es pot trobar al Portal de Recerca de la UAB organitzades per tipologia. La majoria de les publicacions estan disponibles en accés obert al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

L’activitat de recerca del grup s’articula al voltant de les línies següents:

  • Traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà
  • Lingüística contrastiva entre el xinès i el català/castellà
  • Didàctica del xinès com a llengua estrangera
  • Didàctica del xinès per a fins específics (llengua per a traductors)
  • La comunicació intercultural entre la cultura espanyola i la xinesa
  • Anàlisi crítica del discurs sobre la llengua xinesa i la representació de l’altre xinès