L’activitat de recerca del grup s’articula al voltant de les línies següents, que alhora s’inscriuen en les línies de recerca de les dues àrees de coneixement pròpies del Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental.

–         Traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà

–         Lingüística contrastiva entre el xinès i el català/castellà

–         Didàctica del xinès com a llengua estrangera

–         Didàctica del xinès per a fins específics (llengua per a traductors)

–         La comunicació intercultural entre la cultura espanyola i la xinesa

–         Anàlisi crítica del discurs sobre la llengua xinesa i la representació de l’altre xinès