Els membres del TXICC duen a terme tasques d’assessorament lingüístic per als diferents institucions i professionals de la llengua, com ara editors, traductors, correctors, periodistes, etc., en qüestions relacionades amb la llengua xinesa i el col·lectiu xinès resident a Catalunya. Entre les institucions amb qui col·laboren hi ha el TERMCAT, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat i l’Institut d’Estudis Catalans. A més a més, promouen la difusió del coneixement en diferents formats, com ara exposicions, entrevistes, blogs, etc.

– Convenis

– Presentacions

– Exposicions

– Entrevistes

– Presència a les xarxes socials

– A la premsa

– Blog