El Grup de Recerca en Història Actual, actualment SGR 956 (2014), és el de més recent creació dins l’àmbit del Departament d’Història Contemporània de la UAB. Degut a això, incorpora alguns elements distintius nous. El grup, per exemple, té blog propi, dissenyat per mantenir les seves publicacions i materials, o establir relacions directes amb institucions afins en altres universitats.
També compta amb una revista pròpia, publicada pel Servei de Revistes Digitals de la UAB: Tiempo devorado, que de moment publica tres números a l’any amb articles en català, castellà i anglès. Com a complement de la publicació regular de Tiempo devorado i com a repositori de documentatació hemerogràfica i àmbit de noves propostes de recerca i publicació, s’ha posat en marxa un bloc específic.
D’altra banda, el GReHA incorpora a professors i investigadors d’altres facultats i fins i tot d’universitats estrangeres. Atés el recurs a fonts vives que utilitza la Història Actual, resulta de gran utilitat el recurs als estudis interdisciplinaris.

Més informació 
Tiempo devorado 
Tiempo devorado, el blog
Blog del GReHA