Análise dos problemas de comunicación nun coprus anotado de xuízos con intérprete e a súa explotación nos casos de violencia de xéneroComunicació plenària a la II Xornada de Investigación en traduccion e interpretación: novas olladas dende a perspectiva de xénero 

Impartida per: Dra. Carmen Bestué

Data: 19 d’octubre de 2017

Lloc: Vigo 

Organització: Unidade de Igualdade del Gobierno de Galicia i Universidad de Vigo

 

“La calidad de la interpretación en los tribunales de lo penal en Barcelona”. Ponència per a intèrprets judicials. 

Impartida per: Dra. Carmen Bestué

Data: 2 d’agost de 2017 

Lloc i organització: Tribunal inferior penal de Manhattan (Estats Units)

 

翻译 (fanyi) també és interpretar. Taller d’interpretació d’enllaç xinès-castellà (2a edició)

Coordinació: Mireia Vargas-Urpi, professora visitant al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, membre dels grups MIRAS i TXICC (UAB).

Data límit d’inscripció: 10 de juny de 2017

Durada: 20 hores

Organització

  • Grup de recerca MIRAS
  • Grup de recerca TXICC
  • Fundació Institut Confuci de Barcelona
  • Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Taller d’interpretació judicial a l’assignatura “Interpretación bilateral B/A/B inglés” del Doble Grado en Traducción e Interpretación y Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Professorat: Mariana Orozco- Jutorán

Data: 24 d’abril de 2017 

Organització: Universidad Pablo Olavide de Sevilla

 

Glossary Building for Healthcare Interpreters and Online Resources for Healthcare Interpreters

Professorat: Dra. Sofía García-Beyaert

Data: 2017 

Lloc: Spokane, Washington, Estats Units 

Organització: Northwest Translators and Interpreters Society

 

Sight Translation and Glossary Building

Professorat: Dra. Sofía García-Beyaert

Data: 2017 

Lloc: Tacoma, Washington, Estats Units 

Organització: Northwest Translators and Interpreters Society

 

Advanced Interpreting Skills – Translation and Interpretation Certificate Program

Professorat: Dra. Sofía García- Beyaert

Data: 2017 

Lloc: Washington, Estados Unidos

Organització: Bellevue College