En el marc de diferents projectes finançats, el grup MIRAS ha desenvolupat una col·lecció de materials audiovisuals en accés obert que estan disponibles a través dels enllaços que hem recopilat aquí sota.

EXPANDING PROFESSIONAL BORDERS – Public Service Interpreting and the Challenges of the New Millennium

EYLBID – Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity

SITUATED DIALOGUES: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting

ILM – La intermediació lingüística per part de menors