Es tracta d’un projecte de generació del coneixement orientat a reptes de la societat finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats 

La barrera lingüística suposa un dels problemes més importants de comunicació entre el personal sanitari i els usuaris amb competència limitada en llengües oficials a l’Estat espanyol. Paral·lelament a Catalunya, on d’acord amb l’IDESCAT hi ha un 16,3% de població amb rerefons migratori, s’ha fet palès que els esforços de les últimes tres dècades per part dels serveis de salut i l’administració no han estat suficients per reduir aquestes barreres.

El grup de recerca MIRAS , del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental de la UAB ha engegat el projecte CIMAS: Comunicació Intercultural Mediada a l’Àmbit Sanitari. Liderat per les investigadores i professores Gema Rubio Carbonero i Anna Gil-Bardají, a CIMAS també hi participen professionals sanitaris de diversos centres de salut de Catalunya.

El projecte CIMAS estudiarà i avaluarà la comunicació intercultural mediada als centres sanitaris de Catalunya amb tres objectius:

  1. Esbossar una panoràmica de la situació actual de la comunicació intercultural a la sanitat catalana.
  2. Avaluar les polítiques públiques en matèria de comunicació intercultural a la sanitat catalana.
  3. Analitzar les actituds dels diferents actors involucrats en la comunicació intercultural mediada.

D’aquesta manera, a través dels resultats d’investigació es proposaran solucions que beneficiïn tant el personal sanitari com els usuaris amb competència limitada en llengües oficials. Ara bé, encara que el projecte CIMAS s’acoti a Catalunya, els resultats que se’n derivin podran ajudar a abordar situacions similars a altres regions, tant de dins com de fora d’Espanya.

Finalment, cal destacar que, a més d’articles en publicacions acadèmiques, des del projecte CIMAS també es generaran infografies i pòdcasts amb els resultats de les investigacions per transferir coneixement no només al personal sanitari, sinó al públic general. Per tot plegat, us convidem a seguir l’actualitat d’aquest projecte a través del seu propi web i de les xarxes socials del grup MIRAS (X i Instagram).