Formació per als agents lingüístics i intèrprets als Serveis Públics. 

Coordinació:  Dra. Mireia Vargas- Urpí

Dates i durada: Juliol i novembre de 2018 (12 i 8 hores respectivament)

Organització: Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d’Osona

 

Aproximación creativa al Derecho comparado: apuntes para una utilización práctica en la interpretación judicial. Seminari.

Impartit per: Dra. Carmen Bestué 

Data: 20 de julio de 2018

Lloc: National Center for Interpretation, Universitat d’Arizona, Tucson (Estats Units)

Organització: Court Interpreter Training Institute

 

La intervención del intérprete en las actuaciones del juicio oral: consideraciones especiales para los casos de violencia de género. Seminari inclòs en la I Jornada de formación sobre comunicación en el ámbito judicial. 

Impartit per: Dra. Carmen Bestué 

Data: 11 de juny de 2018

Lloc: Santa Cruz de Tenerife

Organització: Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Laguna i Instituto Canario de Igualdad