El grup MIRAS duu a terme la seva activitat en les següents línies de recerca:

  1. Traducció, interpretació i estudis interculturals
  2. Formació de traductors i intèrprets per als serveis públics
  3. Elaboració de guies per als col·lectius immigrants de Catalunya