León, 24-26 maig 2023

El SBCV ha assistit al congrés de ANEMBE amb el treball “Analytical validation of lactoferrin and calprotectin determination in bovine fecal samples”