Congrés de la ESVCP

Participació al Congrés de la European Society of Veterinary Cinical Pathology (Arnhem, The Netherlands, Setembre 2019) amb la comunicació “A new species-specific turbidimetric immunoassay for the quantification of bovine haptoglobin”