Miguel Ángel Petrecca és llicenciat en Lletres per la Universidad de Buenos Aires i té un màster LLCER (xinès) de la Inalco. Es dedica sobretot a la traducció literària del xinès al castellà. 

Primera part

Segona part