Llicenciada en Història i traductora en les seves estones de lleure. Forma part de la primera fornada d’estudiants de xinès que va oferir l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. És la traductora de dues obres de l’autor xinès Ba Jin, “Família” (2011) i “Nits Fredes” (2013), publicades per l’editorial Viena.