La transferència de coneixements formatius és també una de les línies prioritàries del grup, per això, la formació de professionals, en concret en la didàctica del xinès i la traducció o interpretació amb aquesta combinació lingüística, és un altre dels àmbits d’actuació del grup.

EL TXICC va néixer a partir del programa de màster propi titulat Màster en Traducció i Interpretació professional Xinès-Espanyol que es va oferir durant cinc cursos acadèmics (a partir del curs 2004-2005). El grup ha tingut un paper destacat en la creació del Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Castellanoparlants.

Els membres del grup han participat tant en seminaris i tallers de formació com en nombrosos màsters oficials i propis de diferents universitats, entre els quals destaquen els següents:

1. Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants (UAB) des del curs 2018:

– “Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa”.  Helena Casas-Tost.
– “Llengua Xinesa”. Sara Rovira-Esteva
– “Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa”. Sara Rovira-Esteva, Mireia Vargas-Urpí.
– “Cultura Xinesa i Interculturalitat”.  Xianghong Qu, Mireia Vargas-Urpí.
– “Pràctiques Externes”. Helena Casas-Tost, Mireia Vargas-Urpí.
– “Treball de Final de Màster”. Helena Casas-Tost, Mireia Vargas-Urpí, Sara Rovira-Esteva.

2. Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, Facultat de Traducció i Interpretació (UAB):

– “Teoria i pràctica de la traducció de l’espanyol al xinès”. Xianghong Qu, 2013-16.
-“Traducció general inversa (espanyol-xinès)”. Xianghong Qu, 2016-21.
– “Traducció general xinès-espanyol”. Mireia Vargas-Urpí, 2016-17.
– “Traducció audiovisual xinès-espanyol”. Helena Casas-Tost, 2013-18.
-“Traducció jurídica xinès-espanyol”. Sara Rovira-Esteva, 2014-17; Xianghong Qu, 2014-17.
– “Mediació Intercultural i Traducció”. Xianghong Qu, 2016-21.
– Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics (xinès-espanyol-xinès). Xianghong Qu, 2018-21; Mireia Vargas-Urpí, 2019-21.

3. Máster universitario en Estudios de Asia Oriental (UGR):

–  “Lengua china y comunicación I”. Sara Rovira-Esteva, 2014-18.
– “El léxico del chino moderno y su adquisición”. Sara Rovira-Esteva, 2021-23

4. Máster universitario en comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos. Departamento de Filología Moderna (UA):

– “Mediación intercultural chino-español”. Mireia Vargas-Urpí, 2012-13.
– “Traducción jurídica chino-español”. 10-11, 13-14 (Mireia Vargas-Urpí). Sara Rovira-Esteva, 2012-13.
– “Traducción e interpretación en el ámbito sanitario chino-español”. Mireia Vargas-Urpí, 2009-10.

5. Càtedra d’Estudis Xinesos (UdL):

– Taller de traducció xinès-castellà: conceptes introductoris, traducció de culturemes, textos instructius i textos administratius. Sara Rovira-Esteva, 2014-15.
– Taller de traducció literària xinès-castellà. Sara Rovira-Esteva, 2013-14.
– Taller de traducció jurídicoadministrativa. 13-14. Sara Rovira-Esteva, 2013-14.
– Taller d’interpretació als serveis públics.  Mireia Vargas-Urpí, 2013-15.
– Taller de traducció audiovisual. Helena Casas-Tost, 2013-15.
– Taller de introducció a la traducció xinès-castellà. Sara Rovira-Esteva, 2012-13.

6. Seminario permanente de lengua, literatura y traducción. Tamkang University (Taiwan):

– “La lengua china en España: retos y oportunidades”. Helena Casas-Tost, 2013-14.
– “Lenguas e Innovación: el uso del captioning y el revoicing en el aprendizaje de lenguas. Helena Casas-Tost, 2013-14.

7. Máster en lenguas y culturas hispánicas. Tamkang University (Taiwan):

– “La traducción de los elementos paratextuales y referentes culturales entre el chino y el español”. Sara Rovira-Esteva, 2012-13.

8. Máster en lenguas y culturas hispánicas, Fu Jen Catholic University (Taiwan):

– “La creación de la imagen de China en España”. Helena Casas-Tost, 2013-14.

9. 翻译 (fanyi) també és interpretar. Taller d’interpretació d’enllaç xinès – castellàFacultat de Traducció i Interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona) i Fundació Institut Confuci de Barcelona. Curso sobre interpretació als serveis públics i al sector privat xinès-castellà. 20 hores. Coordinació: Mireia Vargas-Urpí. 2015-17.