Departament de Traducció i Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici K, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel:  +34 935812761 / +34 935813368
Fax:+34 935812762
E-mail: Marta.Arumi@uab.cat