photo_gema_rubio.jpg

 


Gema Rubio Carbonero és lectora Serra Húnter en el departament de Traducció, Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix diverses assignatures de llengua anglesa, metodologia de la recerca i traducció en estudis de grau i màster. Anteriorment, ha treballat com a investigadora en el departament de Filologia Anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona. I va treballar durant quatre anys en GRITIM (Grup de Recerca Interdisciplinàri sobre Immigració) en el departament de ciències polítiques i socials (Universitat Pompeu Fabra) com a investigadora postdoctoral. És doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe (Universitat Pompeu Fabra). Els seus interessos de recerca se centren en l’anàlisi del discurs públic i qüestions de diversitat (especialment sobre el discurs discriminatori sobre la immigració), la interculturalitat, el multilingüisme i la inclusió social. Ha participat en diversos projectes d’I + D finançats a nivell nacional i internacional i ha publicat diversos articles, llibres i capítols relacionats amb les línies de recerca esmentades. També ha estat a càrrec de més de vint ponències i ponències convidades en diferents congressos internacionals de reconegut prestigi.