És llicenciada en Llengua i Literatura Francesa per la Universitat B. P. Hasdeu de Cahul, Moldàvia, i té un Master of Arts in Euroculture per la Universitatde Deusto. En aquests moments és doctoranda del programa de Traducció i Estudis Interculturals a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entre el 2003 i el 2007 va exercir de docent a la Universitat B. P. Hasdeu de Cahul, a la Càtedra de Filologia Francesa.

La seva activitat investigadora se centra en l’estudi de la diversitat lingüística en el context de la immigració, en la interculturalitat i en la traducció i la interpretació als serveis públics amb el col·lectiu romanès i rus.

Ha participat en els següents congressos i simposis:

  1. Els materials traduïts com a eina didàctica en un curs d’ISP, (taula rodona). Congrés Didàctica de la Traducció-Pacte (didTRAD-Pacte 2012), Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 21-22 de juny de 2012.
  2. Panorama dels sistemes d’acreditació en TISP al món. III Jornada de Traducció i d’Interpretació als Serveis Públics a Catalunya: Regulació Professional; Qüestió Social. Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 15 de juny de 2012.
  3. La lengua rusa en los servicios públicos españoles: análisis de materiales traducidos online. II Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, Universitat Autònoma de Barcelona, 20 de juny de 2011.  
  4. La lengua rumana en los servicios públicos españoles: análisis de materiales traducidos online. IV Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, Universidad de Alcalá de Henares, 13-15 d’abril de 2011.
  5. La Traducció i interpretació del romanès i del rus en els Serveis Públics catalans. Estat de la qüestió. I Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, Universitat Autònoma de Barcelona, 23 de juny de 2010.
  6. Diversitat lingüística en una Europa multicultural. Promoció de les llengües de les comunitats immigrants. Programa Intensiu “European Heritage and Collective Memories, Universitat Jagiellonian de Cracòvia, 22 de juny – 3 de juliol de 2008.

Les seves publicacions són:

  1. ONOS, Liudmila. (En premsa). “La traducción escrita en los servicios públicos españoles: clasificación de materiales disponibles online y traducidos al rumano”. Hermeneus, revista de traducció i interpretació.
  2. ARUMÍ, Marta et alt. (2012). “Traducció i immigració: la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats”. En Recerca i immigració IV. Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, p. 157-183.
  3. MINETT Jacqueline; ONOS, Liudmila; UGARTE, Xus. (2011). “Resultats dels qüestionaris adreçats als usuaris”, En Grup Miras (ed.) Comunicar en la diversitat. Intèrprets, Traductors i mediadors als serveis públics: Barcelona: Linguamon, p. 49-65.