IV Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: La interpretació als tribunals de justícia com a garantia processal; Oportunitats i reptes de la Directiva 2010/64/UE – 7 de juny de 2013, UAB

III Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: Regulació professional; qüestió social – 15 de juny de 2012, UAB

II Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: Formació, anàlisis i reflexió – 20 de maig de 2011, UAB

I Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics: Pràctica professional, recerca i formació – 7 de juny de 2010, UAB