Valeria Tonioli és doctora en cotutela de tesi en Ciències del Llenguatge, amb una especialització en lingüística educativa, per la Universitat Ca’ Foscari de Venècia i en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment és investigadora postdoctoral en el Departament de Traducció i Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona, on treballa en el projecte Horizon New Abc sobre l’educació de menors amb background migratori.

Anteriorment va treballar com a investigadora postdoctoral en la Universitat Ca’ Foscari de Venècia en diferents projectes nacionals i internacionals.
Els seus interessos de recerca se centren en la comunicació intercultural, la mediació lingüística i cultural, l’educació intercultural i plurilingüe i la didàctica de les llengües.