La Mireia Vargas Urpí és lectora Serra Húnter al Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa classes de xinès als graus de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental i col·labora a l’assignatura de Mediació i Interpretació d’Enllaç del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la UAB. És membre dels grups de recerca TXICC i MIRAS de la UAB. Ha traduït Diaris de les Canàries (2017) i Diaris d’enlloc (2019) de Sanmao, del xinès al català, publicats per :Rata_.

Primera part:

Segona part: