PATHWAY: Avaluació del projecte d’internacionalització en el Grau d’Educació Primària-anglès UAB: procés i producte

PATHWAY: Evaluation of the UAB’s English-Medium Primary Education Bachelor’s Degree Internationalization Project: Process and Product

 • Investigadora principal del projecte: Cristina Escobar Urmeneta
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
 • Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
 • Referència de la concessió: 2015 ARMIF 00001
 • Quantia de la subvenció: 16.500€
 • Duració: de 30/06/2016 fins a 30/09/2018

 

El projecte PATHWAY centra la seva atenció en l’experiència “Internacionalització a casa”, posada en marxa el setembre de 2012 en el Grau d’Educació Primària – Docència en Anglès (GEP-DUA) de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (FCE UAB). A partir dels resultats obtinguts en el projecte GUIDEWAY (ARMIF 2014 0009), el present projecte pretén, d’una banda, documentar i explorar els processos d’aprenentatge integrat que emergeixen de les aules GEP-DUA (en base a les propostes d’innovació que es presenten als estudiants) i, de l’altra, avaluar els resultats d’aquests mateixos processos. Més concretament, els objectius del projecte PATHWAY són els següents:

 1. Determinar la influència de la llengua vehicular (anglès vs. català) en el desenvolupament de la competència lingüística en català i anglès.
 2. Focalitzar pedagògicament l’exercici de les competències orals (parla i interacció).
 3. Explorar les visions d’alumnat i professorat GEP-DUA per identificar les fortaleses i debilitats del grau i, simultàniament, copsar l’evolució de les identitats i autopercepcions dels estudiants com a aprenents d’anglès i futurs mestres.
 4. Pilotar i documentar el desenvolupament del component AICLE en el Pràcticum GEP-DUA de mestre generalista de 4rt curs.

Pel que fa a la metodologia, el projecte adopta una combinació de mètodes quantitatius i qualitatius (mixed methods) per a la documentació del procés d’aprenentatge. Des del punt de vista dels mètodes quantitatius, l’ús de proves de competència lingüística permetrà mesurar l’aprenentatge lingüístic en català i en anglès, mentre que un conjunt de qüestionaris determinarà el grau de satisfacció dels participants (tant estudiants com professorat) amb el programa ICLES. Des del punt de vista dels mètodes qualitatius, s’analitzaran un seguit de converses a l’aula mitjançant metodologia d’anàlisi de la interacció i de la conversa; es durà a terme un estudi longitudinal d’identitats mitjançant l’anàlisi de dades orals (entrevistes, grups focals) i textuals (autobiografies), i es documentarà el procés de desplegament del pràcticum AICLE.

 

Membres del projecte PATHWAY

 • Cristina Escobar Urmeneta (IP) (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Isabel Álvarez Cánovas (UAB) (Dept. Pedagogia Sistemàtica i Social, Àrea de Teoria i d’Història de l’Educació)
 • María Andriá (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Anna Cros Alavedra (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Patricia Olmos Rueda (UAB) (Dept. Pedagogia Aplicada, Àrea de Didàctica i d’Organització Educativa)
 • Ingrid Agud Morell (UAB) (Dept. Pedagogia Sistemàtica i Social, Àrea de Teoria i d’Història de l’Educació)
 • Ainhoa Flecha Fernández-Sanmamed (UAB) (Dept. Sociologia, Àrea de Sociologia)
 • Georgina París Mañas (UAB) (Dept. Pedagogia Aplicada, Àrea de Didàctica i d’Organització Educativa)
 • Joan Borràs-Comes (UAB – UPF) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Helga Martínez-Ciprés (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Josep Coral Mateu (UAB – Departament d’Ensenyament) (Dept. Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal)
 • Berta Rapesta Montmany (CEIP Els Quatre Vents, Canovelles)
 • Natalia Evnitskaya (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Berta Torras Vila (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Sònia Prats Carreras (UAB) (Dept. Filologia Anglesa i de Germanística, Àrea de Filologia Anglesa)

Col·laboradors

 • Sonja Adjelkov (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Laura Arnau Sabatés (UAB) (Dept. Pedagogia Sistemàtica i Social, Àrea de Teoria i d’Història de l’Educació)
 • Georgeta Ion (UAB) (Dept. Pedagogia Aplicada, Àrea de Didàctica i d’Organització Educativa)
 • Ruben Jiménez Galán (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Antonio Sánchez-Sola (UAB) (Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)
 • Sandra Saura Mas (UAB) (Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, Àrea d’Ecologia)

 

Més informació sobre el programa MIF, en aquest enllaç: http://mif.cat/home/