Grup de Recerca “Educació lingüística i literària” (LLETRA)

 • Investigadora principal d’aquest projecte: Teresa Colomer Martínez
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Departament d’Economia i Coneixement – Generalitat de Catalunya)
 • Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona + Universitat de Barcelona
 • Referència de la concessió: 2017 SGR 1728
 • Quantia de la subvenció: 36.800€
 • Duració: de 2017 fins a 2019

Learning, Teaching and Learning How to Teach in Greek as a Second/Foreign Language: Evidence from Different Learning Contexts (LETEGR2)

 • Inverstigadora principal d’aquest projecte: María Andriá
 • Altres investigadors del LED que participen en aquest projecte: Cristina Escobar Urmeneta
 • Entitat finançadora: Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT) + Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)
 • Institution where the project is conducted: National and Kapodistrian University of Athens
 • Collaborating Institution (principal): Autonomous University of Barcelona
 • Partners: University of Barcelona, University of Alicante & University of East Anglia
 • Referència de la concessió: 15159
 • Quantia de la subvenció: 150.000€
 • Duració: de 22-Aug-2018 fins a 21-Aug-2021
 • Number of Researchers: 10

De la evaluación de la calidad al andamiaje educativo (FAQTS)

 • Inverstigadora principal d’aquest projecte: Naymé Salas
 • Altres investigadors del LED que participen en aquest projecte: Cristina Escobar Urmeneta
 • Convocatoria 2019 – «Proyectos de I+D+i» 
 • Referència de la concessió: PID2019-108791GA-I00
 • Quantia de la subvenció: 43.000€

Language learning across different course modalities: the role of time distribution and online interaction (LLMod)

 • Inverstigadora principal d’aquest projecte: Elsa Tragant Mestres & Dr. Raquel Serrano
 • Altres investigadors del LED que participen en aquest projecte: Maria Andrià
 • Institution where the project is conducted: University of Barcelona
 • Reference: PID2019-110536GB-I00
 • Principal Investigators: Dr.
 • Number of Researchers: 7
 • Funding Agency:  Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities
 • Start date: 01/06/2020, End date: 31/05/2023
 • Funded at: 47.190,00 €

Maximizando el rol del input en una L2 a través de exposiciones multiples / Maximizing the role of input in an L2 through multiple exposures

 • Inverstigadora principal d’aquest projecte: Elsa Tragant Mestres & Dr. Raquel Serrano
 • Altres investigadors del LED que participen en aquest projecte: Maria Andrià
 • Institution where the project is conducted: University of Barcelona
 • Reference: FFI2016-80576-P
 • Number of Researchers: 8
 • Funding Agency: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness
 • Start date: 01/01/2017, End date: 31/12/2020
 • Funded at 30.000 €