Grup de Recerca Llengua i Educació (LED)

  • Investigador/a principal d’aquest projecte: Cristina Escobar Urmeneta
  • Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
  • Entitats participants: Departament d’Economia i Coneixement – Generalitat de Catalunya
  • Referència de la concessió: 2014 SGR 01190.
  • Quantia de la subvenció: 21.600€
  • Duració: de 2014 fins a 2016

Vegeu més informació sobre el projecte a l’apartat Recerca d’aquest web.