El Grup de Recerca en Arqueoecologia Social Mediterrània va ser constituït el 1996 i posseeix la categoria de Grup d’Investigació Consolidat (convocatòries 1996 SGR 00092, 1998 SGR 00068, 2000 SGR 00051, 2001 SGR 000156, 2005 SGR 01025, 2009 SGR 0778, 2017 SGR 1044,  2021 SGR 00525). L’objectiu general de la nostra activitat científica és la investigació del funcionament i de la dinàmica de les relacions econòmiques, socials i polítiques desenvolupades per les societats mediterrànies durant la prehistòria recent, i també l’avaluació de l’impacte ecològic de les estratègies productives practicades a ritmes diferents i a escales temporals. Les regions on es centren els treballs de camp i d’anàlisi són el sud-est de la Península Ibèrica i les Illes Balears. Malgrat que la disciplina científica que caracteritza el nostre estudi és l’arqueologia (principalment l’arqueologia prehistòrica), l’activitat científica del grup prioritza l’interdisciplinarietat amb altres branques del coneixement, com ara l’antropologia física i diverses especialitats dins de les ciències naturals (geologia, biologia, química ).

Universitat i Departament al que s’adscriu el grup:

Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona