Les excavacions fetes a Ses Arenes de Baix d urant el mes d’octubre han comptat amb el suport econòmic de l ‘Ajuntament de Ciutadella, del Consell Insular de Menorca i de Sa Nostra. A més, desitgem agrair la col·laboració de Pedro Arnau , del Museu Municipal de Ciutadella, en les tasques d’excavació i el suport i interès mostrat per la família Simó d’Olivar , propietària del terreny on s’ubica la naveta, en el projecte dut a terme.