Ses Arenes de Baix és l’última de les navetes funeràries conegudes en l’actualitat que es podrà investigar de manera sistemàtica amb metodologies pròpies de l’arqueologia i antropologia modernes .

Desafortunadament, tot just iniciar-se l’excavació es va constatar que aquest jaciment també ha estat espoliat en dates molt recents, la qual cosa ha causat la destrucció d’una cinquena part del dipòsit. Aquesta intervenció puntual i irresponsable per alguns individus suposa una pèrdua irreparable d’informació que repercuteix directament en les possibilitats que té la societat en el seu conjunt de conèixer la seva pròpia història.

El projecte d’investigació de Ses Arenes de Baix té per objectiu analitzar el context social i les condi cions ambientals en què van aparèixer i es van utilitzar amb un sentit determinat aquests edificis singulars.

Els aspectes més destacats que es tractaran són la ubicació espacial de la naveta, la procedència dels materials constructius, l’arquitectura i els sistemes de construcció emprats, els rituals funeraris desenvolupats en el seu interior, la caracterització antropològica de la comunitat enterrada i l’abandonament final i destrucció del monument.