Per mostrar la nostra trajectòria científica i les activitats que duem a terme actualment volem esmentar especialment els següents projectes finançats per institucions espanyoles i europees, en ordre cronològic de concessió:

Parentesco, población y producción en El Argar (2200-1550 cal ANE): una aproximación genealógica a las asimetrias sexuales y la disrupción económica
Responsable: Micó Pérez, Rafael – Risch, Roberto  

PID2020-112909GB-100 – Parentesco, población y producción en El Argar (2200-1550 cal ANE): una aproximación genealógica a las asimetrías sexuales y la disrupción económica 

 • Inici: 2021 Final: 2024
 • Responsable: Micó Pérez, Rafael – Risch, Roberto
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Son Fornés: temps, economia i societat a la Mallorca del I mil·leni abans de la nostra era
Responsable: Rihuete Herrada, Cristina.  

Son Fornés: temps, economia i societat a la Mallorca del I mil·leni abans de la nostra 

 • Inici: 2020 Final: 2022
 • Responsable: Rihuete Herrada-Cristina.
 • Entitat finançadora: Consell Insular de Mallorca
La Almoloya (Pliego-Mula): programa interdisciplinar de análisis científicos
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

ARQ 129/2018 – La Almoloya (Pliego-Mula): programa interdisciplinar de análisis científicos

 • Inici: 2019 Final: 2021
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente
 • Entitat finançadora: Consejería de Cultura y Turismo – Región de Murcia
La Bastida (Totana): programa interdisciplinar de análisis científicos
Responsable: Micó Pérez, Rafael.  

ARQ 130/2018 – La Bastida (Totana): programa interdisciplinar de análisis científicos

 • Inici: 2019 Final: 2021
 • Responsable:Micó Pérez, Rafael.
 • Entitat finançadora: Consejería de Cultura y Turismo – Región de Murcia
Crafting Europe in the Bronze Age and Today (CRAFTER)
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

EACEA-2018-1653/001-001 – Crafting Europe in the Bronze Age and Today (CRAFTER)

 • Inici: 2018 Final: 2019
 • Responsable: ASBA – Risch, Roberto
 • Entitat finançadora: Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

The Rise of Militarised Warfare in Early Bronze Age Europe: Excavating the La Bastida Fortification, Spain.
Responsable: Risch, Roberto.  

HJ-157R-17The Rise of Militarised Warfare in Early Bronze Age Europe: Excavating the La Bastida Fortification, Spain

 • Inici: 2018 Final: 2018
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: National Geographic Society. National Geographic Society: grant applications 2017 (three types: Early Career, Exploration, and Requests for Proposals)

Genealogías y redes en El Argar.
Lull Santiago, Vicente – Risch, Roberto

HAR2017-85962-P. Genealogías y redes en El Argar

 • Inici: 2018 Final: 2020
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente – Risch, Roberto
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO). Proyectos I+D 2017 correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Excavación, investigación y musealización del yacimiento argárico de La Bastida (Totana, Murcia).
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  
 

http://www.la-bastida.com/inicio/
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Bastida_de_Totana.

TSI-070100-2008-133 – Arqueología Digital

 • Inici: 2009 Final: 2013
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente. Micó Pérez, Rafael. Rihuete Herrada, Cristina. Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Cultura-Comunidad Autònoma de la Región de Murcia. Universitat Autònoma de Barcelona. Ayuntamiento de Totana.
Arqueología Digital.  
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

TSI-070100-2008-133 – Arqueología Digital

 • Inici: 2008 Final: 2010
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Plan Avanza).
 • Descripció: Aquest projecte està destinat a l’aplicació de tecnologies TIC de cara a l’optimització del procés d’investigació prehistòrica. Una de les dificultats a què s’enfronta la valoració de dades arqueològiques és la forma de registre, subjecte sovint a una dispersió considerable de la informació a causa de l’ús de diversos formats documentals, la qual cosa condueix a una dissociació de les dades. Actualment, l’altra tecnologia permet l’ús de dispositius específics in situ , com ara els Tablet -PC, per a la transmissió al laboratori en temps real de dades d’excavació gràfiques, numèriques i textuals. Aquest sistema de documentació agilita considerablement el procés d’excavació i permet dur a terme de manera còmoda i eficaç les actualitzacions a la base de dades. Així mateix, des de l’inici d’aquest projecte es treballa per a la constitució d’una biblioteca digital sobre la societat argàrica del sud-est peninsular que disposarà d’un cercador semàntic capaç de fer cerques complexes, tant sobre text com sobre imatges. L’essència de la biblioteca esmentada està relacionada amb la publicació de dues pàgines web, una sobre el jaciment argàric de La Bastida (http://www.la-bastida.com/inicio/) i una altra sobre la cultura d’El Argar (http://www.elargar.com).La tercera fita d’aquest projecte ha estat la introducció de màquines d’observació i mesurament d’alta precisió així com l’ús d’escàners i impressores que permeten la reproducció en 3 D de restes arqueològiques.

 
Arqueología del Grupo Argárico. Producción y política en el sudeste de la Península Ibérica (2250 y 1500 a.n.e )
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

HUM2006-04610/HIST – Arqueología del Grupo Argárico. Producción y política en el sudeste de la Península Ibérica (2250 y 1500 a.n.e )

 • Inici: 2006 Final: 2011
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente .
 • Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia ( Programa Consolíder, modalidad C).
 • Descripció: L’arqueologia del Grup Argàric ofereix una ocasió única per comprendre l’aparició i consolidació de les primeres desigualtats socials de la prehistòria de la Península Ibèrica. En destaquen l’excepcional registre funerari, que figura entre els més extensos i més ben contextualitzats de la prehistòria del món antic, i el potencial informàtic, que tardarà molt a esgotar-se. Aquest projecte proposa una investigació interdisciplinària orientada a aconseguir dos objectius principals. El primer, és actualitzar el coneixement empíric de l’arqueologia del Grup Argàric . Es tractaria de posar al dia les dimensions tecnomorfomètriques i funcionals de la materialitat artefactual argàrica (terrisseria, metal·lúrgia, indústria lítica) així com el coneixement de la producció agropecuària, gairebé un quart de segle després de la publicació de l’obra que va establir les bases actuals per al seu estudi i explicació ( Lull 1983). Les troballes de les últimes dues dècades, l’accés a col·leccions inèdites o donades a conèixer recentment i els avenços en els mètodes instrumentals d’anàlisi arqueològica cobren noves perspectives per aprofundir el coneixement dels patrons productius argàrics i per dissenyar futures línies de treball en la investigació prehistòrica del sud-est peninsular. El segon objectiu que ens marquem en el marc d’aquest projecte és avançar en la contrastació de les hipòtesis proposades pel nostre grup d’investigació, segons les quals la societat argàrica es divideix en classes socioeconòmiques.

Réseau Semenov – Red Semenov.  
Responsable: Risch, Roberto.  

HF2007-0040 – Réseau Semenov – Red Semenov

 • Inici: 2008 Final: 2010
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Acción Integrada Hispano-Francesa).
 • Descripció: Les prioritats d’aquesta iniciativa han estat la creació d’una plataforma cooperativa extranet , del tipus share-point , per a un camp disciplinari de l’arqueologia dedicat a l’estudi funcional d’eines prehistòriques que no han gaudit de l’atenció merescuda al llarg de la història de la recerca: els instruments macrolítics i els objectes elaborats sobre matèries animals dures. Amb això s’ha aconseguit oferir a la comunitat investigadora la possibilitat de referenciar i consultar les col·leccions de referència formades sobre l’anàlisi dels materials esmentats i s’ha generat una base de dades que inclou una important biblioteca digital en línia. El projecte s’ha vist beneficiat pel treball d’un grup d’especialistes de caràcter mundial, amb la concentració particular, a França, d’una llarga tradició nacional en l’estudi dels processos tecnològics preindustrials i, a Espanya, especialment a Barcelona, per la importància atorgada a les teories econòmiques per a l’estudi de societats passades.

Col·lecció Colominas del MNAC: tecnologia i funcionalitat ceràmica.
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

2008PBR00047 – Col·lecció Colominas del MNAC: tecnologia i funcionalitat ceràmica

 • Inici: 2008 Final: 2009
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
 • Descripció: La revisió dels fons del Museu Arqueològic de Catalunya ha permès treure a la llum un conjunt de materials ceràmics procedents de l’antiga col·lecció Colominas . Els recipients han estat objecte d’anàlisis morfomètriques, tecnològiques i funcionals a fi de contribuir al coneixement dels processos de producció terrissers als poblats argàrics .

Tecnologia ceràmica a la Prehistòria Balear. Nous mètodes d’anàlisi
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

2007PBR-18 – Tecnologia ceràmica a la Prehistòria Balear. Nous mètodes d’anàlisi

 • Inici: 2007 Final: 2008
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entiat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Proyecto de investigación Son Fornés (trienio 2005-2007)
Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael;  
Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto. http://www.sonfornes.mallorca. museum

ORD200600022305 (2002) y RC200700007763 (2007) – Proyecto de investigación Son Fornés (trienio 2005-2007)

 • Inici: 2006 Final: 2007
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael; Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto.
 • Entiat finançadora: Consell de Mallorca y Fundación Son Fornés.
 • Descripció: Campanyes d’excavació. Per a més informació : http://www.sonfornes.mallorca. museum /

Canvi tecnològic i evolució social en la Prehistòria menorquina. Anàlisi paleotecnològica de la producció de ceràmica indígena
Responsable: Risch, Roberto.  

BOIB nº 52 del 08 de abril de 2006, resolución 6383 – Canvi tecnològic i evolució social en la Prehistòria menorquina. Anàlisi paleotecnològica de la producció de ceràmica indígena

 • Inici: 2006 Final: 2007
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Institut Menorquí d’Estudis.

Equipamiento para la investigación prehistórica
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

UNAB05-33-029 Equipamiento para la investigación prehistórica

 • Inici: 2006 Final: 2007
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia.

Seminari d’Arqueologia de la India  
Responsable: Risch, Roberto.  
  http://www.homepages.ucl.ac.uk/~tcrndfu/web_project/team.html

ORG 2006-42 – I Seminari d’Arqueologia de la India

 • Inici: 2006 Final: 2007
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entiat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Descripció: Després del treball de camp que s’havia dut a terme en el marc del projecte Neolithic Society of Karnataka (South India), aquest seminari es va centrar en el desenvolupament socioeconòmic del sud de l’Índia des del neolític fins al canvi d’era. Entre d’altres, es van donar a conèixer els resultats obtinguts en el marc de la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el projecte esmentat. Per a més informació : http://www.homepages.ucl.ac.uk/~tcrndfu/web_project/team.html

Etnoarqueología de los procesos de trabajo en Bende (Ghana)
Responsable: Risch, Roberto.  

PNL2005-18 – Etnoarqueología de los procesos de trabajo en Bende (Ghana)

 • Inici: 2005 Final: 2007
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Descripció: : L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat definir la incidència dels factors ecològics i tecnològics sobre la dinàmica de comunitats preindustrials, destacant especialment les variables tècniques que es documenten en societats rurals de l’Àfrica occidental. Per això, la comunitat de Bende representa un context únic de cara a l’estudi històric de la tecnologia, el coneixement de la qual pretenem aplicar a l’anàlisi arqueològica del món antic. La documentació i la difusió del patrimoni tecnològic a la regió constitueixen un altre dels objectius d’aquest projecte. Sota la supervisió de disciplines com ara la paleotecnologia o l’etnoarqueologia, i l’ús de recursos multimèdia i cinema documental, s’ha fet un inventari dels processos de treball conservats en diferents llogarrets de la zona. La introducció de factors ecològics , econòmics i socials que intervenen en els processos de producció han contribuït a la comprensió de les condicions tècniques del treball.

Neolithic Society of Karnataka (South India)  
Responsable: Boivin, Nicole  
  http://www.homepages.ucl.ac.uk/~tcrndfu/web_project/team.html

Neolithic Society of Karnataka (South India)

 • Inici: 2005 Final: 2006
 • Investigador responsable: Boivin, Nicole – University of Cambridge.
 • Entitat finançadora: British Academy.
 • Descripció: Es tracta d’un projecte multiinstitucional que inclou la col·laboració de diversos grups d’investigació que actuen a regions del sud del Deccan . La línia d’investigació comuna és l’anàlisi del desenvolupament de l’agricultura i de les societats complexes de les regions esmentades. Més concretament, la nostra activitat s’ha centrat en la definició de xarxes d’intercanvi i patrons de producció durant el neolític. Les evidències disponibles al sud de l’Índia indiquen que les activitats ramaderes i pastorals (bòvids) han representat un important aspecte simbòlic i social des del neolític fins a l’actualitat. Aquest fenomen ha de ser entès en un context de canvi mediambiental, hidrològic i climàtic desenvolupat al llarg de l’Holocè. Les dades en què es basa aquest projecte s’han obtingut a través de les activitats de camp al jaciment de Sanganakallu-Kupgal. Per a més informació : http://www.homepages.ucl.ac.uk/~tcrndfu/web_project/team.html

Població i indústria al jaciment de Ses Arenes de Baix
Responsables: Micó, Rafael; Sintes, Elena.  

Població i indústria al jaciment de Ses Arenes de Baix

 • Inici: 2005 Final: 2006
 • Responsables: Micó, Rafael; Sintes, Elena.
 • Entitat finançadora: Consell Insular de Menorca.

Prehistòria Activa  
Responsable: Risch, Roberto.  
  http://prehistoria.uab.cat/PREHISTORIA%20ACTIVA/PREACT.htm

2004MQD00187 – Prehistòria Activa

 • Inici: 2004 Final: 2006
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.
 • Descripció:Prehistòria Activa és una plataforma virtual creada amb el suport del professorat del Departament de Prehistòria de la UAB destinada als estudiants de Prehistòria en formació. S’hi apliquen recursos didàctics innovadors basats en l’ús de tecnologies informàtiques interactives que serveixen de complement a les assignatures de caràcter metodològic i pràctic, que permeten una incursió en els camps de la prospecció, l’excavació i l’anàlisi de materials. A través d’aquesta plataforma s’ofereix als estudiants un espai de consulta amb exercicis pràctics i un conjunt d’eines metodològiques per al desenvolupament de la recerca arqueològica amb accés a informació gràfica, textos sintètics sobre problemàtiques arqueològiques i referències bibliogràfiques. Des del punt de vista del professorat, aquesta iniciativa constitueix actualment un mitjà de seguiment i suport en un procés d’aprenentatge més autònom i complex de l’estudiant amb la consegüent millora de condicions d’estudi i rendiment acadèmic que això implica. Per a més informació : http://prehistoria.uab.cat/PREHISTORIA ACTIVA/PREACT.htm

La producció d’artefactes de ferro a la Mediterrània noroccidental entre els segles V i I a.n.e. Aspectes tecnològics i funcionals.
Responsable: Micó Pérez, Rafael.  

EME2004-19 – La producció d’artefactes de ferro a la Mediterrània noroccidental entre els segles V i I a.n.e. Aspectes tecnològics i funcionals.

 • Inici: 2004 Final: 2005
 • Responsable: Micó Pérez, Rafael.
 • Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona

Arqueología de los conjuntos funerarios del Grupo Argárico. Economía, política y parentesco en las comunidades prehistóricas del sudeste de España (2250-1500 antes de nuestra era)
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

BHA2003-04546 – Arqueología de los conjuntos funerarios del Grupo Argárico. Economía, política y parentesco en las comunidades prehistóricas del sudeste de España (2250-1500 antes de nuestra era)

 • Inici: 2003 Final: 2006
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Descripció: La documentació arqueològica del Grup Argàric (2250- 1500 aC ) ha estat i és un dels pilars fonamentals per a la comprensió del funcionament i de la dinàmica de les societats prehistòriques de la Península Ibèrica i del seu entorn europeu. Una de les línies d’investigació més fructíferes fins avui ha estat protagonitzada per l’excepcional registre funerari. El nostre equip disposa d’una trajectòria d’investigacions prolongada centrada en els conjunts funeraris argàrics , gràcies a les quals s’han dut a terme avenços substancials en el coneixement d’aquesta societat prehistòrica. Aquest projecte proposa una investigació interdisciplinària orientada a contrastar les hipòtesis més actuals plantejades pel nostre equip d’investigació en relació amb l’estructura econòmica i l’organització políticoparental de la societat argàrica. En resum, aquestes hipòtesis sostenen que la societat argàrica va arribar a articular-se en classes socioeconòmiques antagòniques, la qual cosa va implicar l’establiment d’una estructura políticocoercitiva de caràcter estatal, inèdita fins aleshores al continent europeu. Respecte a l’organització de les unitats domèstiques, s’organitzarien segons els principis de matrilocalitat i matrilinialitat . La metodologia de contrastació empírica requereix un ampli programa d’anàlisi paleoantropològiques, paleotecnològiques, radiomètriques i estadístiques, que involucren professionals de diverses disciplines científiques adscrits a centres d’investigació estatals i internacionals .

Análisis paleotecnológico de las cerámicas prehistóricas de Menorca.
Responsable: Risch, Roberto.  

Análisis paleotecnológico de las cerámicas prehistóricas de Menorca.

 • Inici: 2003 Final: 2007
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Institut Menorquí d’Estudis.
 • Descripión: Aquest projecte pretén analitzar el desenvolupament de les produccions ceràmiques de Menorca des d’una perspectiva interdisciplinària que integra mètodes d’anàlisis petrogràfics , químics, arqueològics i experimentals .

Proyecto de investigación Son Fornés (trienio 2002-2004).
Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael;  
Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto. http://www.sonfornes.mallorca. museum

127 ORD12889/2002 (2002) y 256 ORD200300024631 (2003) – Proyecto de investigación Son Fornés (trienio 2002-2004).

 • Inici: 2002 Final: 2004
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael; Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Consell de Mallorca y Fundación Son Fornés.
 • Descripción: Per a més informació : http://www.sonfornes.mallorca. museum /

Projecte d’investigació ses Arenes de Baix (Ciutadella, Menorca).
Responsables: Risch, Roberto; Micó Pérez, Rafael; Gornés, Simón; Gómez-Gras, David.  

043 / 05/2002 y 047 / 04/2003/PT – 4530 – Projecte d’investigació ses Arenes de Baix (Ciutadella, Menorca).

 • Inici: 2002 Final: 2004
 • Responsables: Risch, Roberto; Micó Pérez, Rafael; Gornés, Simón; Gómez-Gras, David.
 • Entitat finançadora: Consell Insular de Menorca. Comissió del Patrimoni Històric. Ayuntamiento de Ciutadella.
 • Descripció: El projecte de recerca de Ses Arenes de Baix es va plantejar amb l’objectiu de documentar sistemàticament un dels últims monuments funeraris a l’aire lliure aparentment intacte de la prehistòria de Menorca . Com que es troba en una zona freqüentment transitada, no gaire lluny de la naveta des Tudons , considerem oportú iniciar la investigació sobre les restes del recinte funerari. D’altra banda, la recerca científica d’aquest monument permet tractar una de les problemàtiques més importants en la prehistòria menorquina, la caracterització social, econòmica i ideològica de les comunitats que van construir i van utilitzar aquest tipus de monuments funeraris superficials. En l’estat actual de la recerca resulta especialment interessant determinar les diferències rituals entre aquestes estructures i els enterraments contemporanis en coves. Una investigació detallada de l’estructura, l’entorn ecològic i els continguts arqueològics resulta fonamental per contrastar l’aparent homogeneïtat social i ideològica de les comunitats prehistòriques de l’illa.

Estudi dels materials ceràmics i d’os del jaciment prehistòric des Forat de Ses Aritges (Ciutadella, Menorca).
Responsables: Lull Santiago, Vicente;Micó Pérez, Rafael; Risch, Roberto.  

280 3944/2001 – Estudi dels materials ceràmics i d’os del jaciment prehistòric des Forat de Ses Aritges (Ciutadella, Menorca).

 • Inici: 2002 Final: 2003
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael; Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Institut Menorquí d’Estudis. Consell Insular de Mallorca.

Prospecció de l’entorn de la Naveta de Ses Arenes de Baix (Ciutadella, Menorca).
Responsables: Risch, Roberto; Micó Pérez, Rafael.  

043 / 05/2002 – Prospecció de l’entorn de la Naveta de Ses Arenes de Baix (Menorca).

 • Inici: 2002 Final: 2002
 • Responsables: Risch, Roberto; Micó Pérez, Rafael.
 • Entitat finançadora: Consell Insular de Menorca – Comissió del Patrimoni Històric.
 • Descripció: Els objectius perseguits amb la prospecció superficial del monument funerari de Ses Arenes de Baix (Ciutadella, Menorca) es troben en funció dels objectius generals del projecte de recerca d’aquesta estructura, és a dir, avançar en el coneixement actual dels aspectes socials, econòmics i ideològics de les comunitats que van construir i van utilitzar els monuments funeraris superficials. En la seva aplicació concreta, la primera actuació consisteix a analitzar la relació espacial entre la naveta i els aspectes físics i arqueològics més significatius del seu entorn. La planimetria feta un cop la superfície és neta de vegetació ens mostra un edifici singular, poc comparable amb les navetes clàssiques com la de Tudons , un fet que subratlla encara més l’interès d’aquesta recerca.

Projecte d’anàlis de materials lítics i ceràmics procedents del jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca)
Responsables: Risch, Roberto; Micó Pérez, Rafael.  
  http://www.sonfornes.mallorca. museum /

280 3944/2001 – Projecte d’anàlis de materials lítics i ceràmics procedents del jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca)

 • Inici: 2001 Final: 2001
 • Responsables: Risch, Roberto; Micó Pérez, Rafael.
 • Entitat finançadora: Consell Insular de Menorca. Cultura i Juventut. Patrimoni Cultural.
 • Descripció: Per a més informació: : http://www.sonfornes.mallorca. museum /

Análisis funcional: su aplicación para el estudio de las sociedades prehistóricas
Responsable: Risch, Roberto.  

2001ARCS-0094 – Análisis funcional: su aplicación para el estudio de las sociedades prehistóricas

 • Inici: 2001 Final: 2001
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
 • Descripció: En el context peninsular hi ha un nombre creixent d’investigadors i investigadores que es preocupen pel desenvolupament i l’aplicació d’anàlisis funcionals d’artefactes arqueològics. La necessitat de connectar i conèixer els avenços científics produïts a la Península Ibèrica durant els últims anys ha estat el motiu inicial de l’organització del 1er Congrés d’Anàlisi Funcional d’Espanya i Portugal celebrat a Barcelona a finals de novembre de 2001 .

Análisis petrográfico y funcional de los artefactos líticos y cerámicos del asentamiento talayótico de Son Ferragut (Sineu, Mallorca).
Responsable: Risch, Roberto.  

280 3944/2001- Análisis petrográfico y funcional de los artefactos líticos y cerámicos del asentamiento talayótico de Son Ferragut (Sineu, Mallorca).

 • Inici: 2000 Final: 2001
 • Responsable: Risch, Roberto.
 • Entiat finançadora: Consell Insular de Mallorca.

Proyecto para la prospección superficial arqueológica del entorno poblacional del yacimiento de Son Fornés (Mallorca, Balears).
Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael;  
Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto. http://www.sonfornes.mallorca. museum

Proyecto para la prospección superficial arqueológica del entorno poblacional del yacimiento de Son Fornés (Mallorca, Balears).

 • Inici: 2000 Final: 2001
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael; Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto.
 • Entiat finançadora: Consell Insular de Menorca. Comissió de Cultura i Patrimoni Històric.
 • Descripció: Per a més informació : http://www.sonfornes.mallorca. museum /

La Gestión de la vida y de la muerte en las comunidades baleáricas. C. 2000-200 cal ANE. Prácticas sociales: Relaciones económicas y políticas
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

PB98-0889 – La Gestión de la vida y de la muerte en las comunidades baleáricas. C. 2000-200 cal ANE. Prácticas sociales: Relaciones económicas y políticas

 • Inici: 1999 Final: 2002
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entiat finançadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT).

Cofinanciación de la edición de resultados de los proyectos de investigación sobre procesos de degradación medioambiental y desarrollo social en el sudeste de la Península Ibérica.
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

APC1998-0216 – Cofinanciación de la edición de resultados de los proyectos de investigación sobre procesos de degradación medioambiental y desarrollo social en el sudeste de la Península Ibérica.

 • Inici: 1999 Final: 2000
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entiat finançadora: Ministerio de Educación y Cultura.

Proyecto de investigación Son Fornés (Montuïri, Mallorca)  
Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael;  
Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto. http://www.sonfornes.mallorca. museum

Proyecto de investigación Son Fornés (Montuïri, Mallorca)

 • Inici: 1997 Final: 2001
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Micó Pérez, Rafael; Rihuete Herrada, Cristina; Risch, Roberto.
 • Entitat finançadora: Fundació Son Fornés.
 • Descripció: Una de les fites d’aquest projecte ha estat la constitució de la Fundació Son Fornés (NIF G 07951684), centrada des de 1999 en la investigació i difusió del registre arqueològic i paleoecològic de la regió en la qual es localitza el jaciment de Son Fornés . La Fundació va ser creada amb el patrocini de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació AENA, l’Ajuntament de Montuïri (Mallorca) i el Rotary Club Palma-Almudaina. Per a més informació : http://www.sonfornes.mallorca. museum /

La gestión de la vida y de la muerte en las comunidades baleáricas C.2000-200 cal ANE. Un análisis socioarqueológico de la distancia social: disimetrias sociales y diferencia sexual
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

PB95-0632 La gestión de la vida y de la muerte en las comunidades baleáricas C.2000-200 cal ANE. Un análisis socioarqueológico de la distancia social: disimetrias sociales y diferencia sexual

 • Inici: 1996 Final: 1999
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT).
 • Descripció: Aquest projecte proposa investigar les situacions de distància social enteses des del seu doble vessant de dissimetries socials i diferències sexuals en les comunitats prehistòriques que van habitar les Illes Balears, especialment a Mallorca i Menorca, entre c. 2000 i 200 aC . L’aproximació a aquest objecte d’estudi es fa des d’una perspectiva arqueològica que té en compte l’obtenció de dades de primera mà procedents d’excavacions pròpies i la revisió de fons museístics . La recerca proposada s’articula entorn de tres eixos bàsics. El primer és la definició de la seqüència cronològica (periodització) i sociocultural de les manifestacions materials pròpies de les societats estudiades, com a marc temporal indispensable a l’hora d’emprendre qualsevol tipus d’investigació sobre el passat. El segon és l’anàlisi dels patrons d’assentament de caire espacial com a indicadors de diversos tipus de pràctiques socials: socioparentals , socioeconòmiques i sociopolítiques. Aquesta anàlisi se centrarà tant en les relacions espacials existents entre els materials presents en jaciments concrets com en les relacions establertes entre els diferents assentaments en l’àmbit territorial. Finalment, el tercer eix del projecte s’orienta a donar compte de la variabilitat de les relacions de distància social a partir de l’estudi dels contexts funeraris i, especialment, de les restes antropològiques. Les relacions esmentades tenen un caràcter excepcional per a la investigació de la distància social, ja que constitueixen l’únic criteri objectiu que permet la determinació de la variable sexual —dona i home— i proporcionen informació clau sobre l’estructura demogràfica i l’estat de salut de la població.

Projecte d’exposició Cova des Càrritx i Cova des Mussol (Ciutadella, Menorca)
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

P-161515 y C0027115 – Projecte d’exposició Cova des Càrritx i Cova des Mussol

 • Inici: 1996 Final: 2000
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Consell Insular de Menorca.

Projecte d’investigació Cova des Càrritx i Cova des Mussol (Ciutadella, Menorca)
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

Projecte d’investigació Cova des Càrritx i Cova des Mussol (Ciutadella, Menorca)

 • Inici: 1995 Final: 1999
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entidad finançadora: Consell Insular de Menorca. Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Fundación Rubió Tuduri Andrómaco.

La ocupación humana en la cuenca del Río Aguas: c.5000-200 antes de nuestra era
Responsables: Micó Pérez, Rafael; Delibes, Germán; Martín, C.; Fernández-Posse, M. D.  

La ocupación humana en la cuenca del Río Aguas: c.5000-200 antes de nuestra era

 • Inici: 1995 Final: 1996
 • Responsables: Micó Pérez, Rafael; Delibes, Germán; Martín, C.; Fernández-Posse, M. D.
 • Entiat finançadora: Junta de Andalucía.

Arqueoecología de Vera desde el Holoceno Medio hasta la actualidad. Procesos de desertización
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

CE94-0006 – Arqueoecología de Vera desde el Holoceno Medio hasta la actualidad. Procesos de desertización

 • Inici: 1994 Final: 1996
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT).

Grup de Recerca de Qualitat. Cofinanciación del Proyecto Archaeomedes-subproyecto Arqueoecología de Vera desde el Holoceno medio hasta la actualidad. Procesos de desertización.
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

GRQ93-2053 – Grup de Recerca de Qualitat. Cofinanciación del Proyecto Archaeomedes-subproyecto Arqueoecología de Vera desde el Holoceno medio hasta la actualidad. Procesos de desertización.

 • Inici: 1994 Final: 1996
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: CIRIT-Generalitat de Catalunya.

Proyecto AGUAS: Reconstrucción paleoclimática y dinámica de la ocupación humana y del uso de la tierra en la cuenca media del río Aguas (Almería) en el sudeste de la Península Ibérica .
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

EV5V-CT94-0487 – Proyecto AGUAS: Reconstrucción paleoclimática y dinámica de la ocupación humana y del uso de la tierra en la cuenca media del río Aguas (Almería) en el sudeste de la Península Ibérica .

 • Inici: 1994 Final: 1996
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entidad finançadora: Dirección General XII Ciencia, Investigación y Desarrollo (Comisión Europea).
 • Descripció: En el marc d’aquest projecte s’estableixen la variació i la magnitud de les condicions paleoclimàtiques manifestes en contextos naturals i culturals a l’àrea del curs mitjà del riu Aguas entre c. 4000 aC i 800 aC . Aquest objectiu implica una dedicació especial dins d’un marc temporal més ampli que engloba des de l’Holocè mitjà fins a l’actualitat. No obstant això, aquesta temporalitat proporciona situacions concretes en les quals fa falta a ) dur a terme comparacions qualitatives respecte als períodes prehistòrics, b ) avaluar els models previs sobre la interacció societat-medi i sobre els processos d’estabilitat, resistència i pertorbació, c ) elaborar un sistema d’informació geogràfica ( SIG ) sobre l’àrea objecte d’estudi per obtenir un marc en el qual es puguin combinar dades mediambientals (geologia, edafologia , vegetació) i arqueològics (patrons d’assentament, recursos explotats, tendències en la producció d’artefactes)

Acción integrada hispano-britànica  
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

HB1992-158 – Acción integrada hispano-britànica

 • Inici: 1993 Final: 1994
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT).

Understanding natural and anthropogenic causes of desertification and land degradation in the Mediterranean basin /ARCHAEOMEDES
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

EV5V-CT91-0021 – Understanding natural and anthropogenic causes of desertification and land degradation in the Mediterranean basin /ARCHAEOMEDES

 • Inici: 1992 Final: 1994
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General XII Ciencia, Investigación y Desarrollo (Comisión Europea).

Producción e intercambio de artefactos en el ámbito del sudeste peninsular durante la prehistoria reciente
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

PB90-0470 – Producción e intercambio de artefactos en el ámbito del sudeste peninsular durante la prehistoria reciente

 • Inici: 1991 Final: 1994
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT).
 • Descripció: El projecte es planteja com una anàlisi dels canvis en la tecnologia, els processos de treball i l’organització de la producció a les societats de l’edat del Coure i del Bronze del sud-est peninsular, i de l’impacte d’aquestes esferes sobre les condicions mediambientals. Per això, resulta necessària l’ampliació de la base empírica disponible actualment mitjançant la incorporació de metodologies instrumentals que, en alguns casos, encara no han estat utilitzades per la recerca arqueològica del nostre país: anàlisi de caracterització elemental i mineralògica, traceològica, tecnomorfomètrica, micromorfològica de terres, paleocarpològica, paleoecològica i malacològica. En l’àmbit dels subprojectes coordinats, es pretén establir la dinàmica de les relacions entre làmina prima, manufactura i funció dels artefactes .

Proyecto Gatas  
Responsables: Lull Santiago, Vicente ; Castro Martínez, Pedro; Chapman, Roberto; Sanahuja, Mª Encarna .  

HB1988-14/195 – Proyecto Gatas

 • Inici: 1988 Final: 1988
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Castro Martínez, Pedro; Chapman, Roberto; Sanahuja, Mª Encarna .
 • Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Cultura.

Proyecto Gatas: Sociedad y Economía en el Sudeste de España c. 2500-800 a.n.e.
Responsables: Responsables: Lull Santiago, Vicent ; Castro Martínez, Pedro; Chapman, Roberto; Sanahuja, Mª Encarna  

Proyecto Gatas: Sociedad y Economía en el Sudeste de España c. 2500-800 a.n.e.

 • Inici: 1985 Final: 2004
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Castro Martínez, Pedro; Chapman, Roberto; Sanahuja, Mª Encarna.
 • Entitat finançadora: Junta de Andalucía, National Geographic, Society of Antiquairies (Londres), University of Chicago, University of London, University of Reading.

Origen de la desertización del sureste de la Península Ibérica: Paleoclimatología del III yII milenio a.n.e.
Responsable: Lull Santiago, Vicente.  

PB86-0586 – Origen de la desertización del sureste de la Península Ibérica: Paleoclimatología del III yII milenio a.n.e.

 • Inici: 1988 Final: 1990
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT).

Estudio de la economía y de la sociedad talayóticas mallorquinas en el contexto del Mediterráneo Occidental (Los yacimientos arqueológicos de Son Fornés y de Son Ferragut)
Responsables: Lull Santiago, Vicente; Sanhuja, Mª Encarna.  

Estudio de la economía y de la sociedad talayóticas mallorquinas en el contexto del Mediterráneo Occidental (Los yacimientos arqueológicos de Son Fornés y de Son Ferragut)

 • Inici: 1982 Final: 1989
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Sanhuja, Mª Encarna.
 • Entitat finançadora: Ajuntament de Sineu, Ajuntament de Montuïri, Govern Balear.

Estructura social de las comunidades griegas del s. XII al VII a.n.e
Responsables: Lull Santiago, Vicente; Picazo, Marina; Olmos, R.  

Estructura social de las comunidades griegas del s. XII al VII a.n.e

 • Inici: 1983 Final : 1983
 • Responsables: Lull Santiago, Vicente; Picazo, Marina; Olmos, R.
 • Entitat finançadora: Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Asuntos Exteriores.

Actividades arqueológicas en Son Fornés (Montuiri, Mallorca)
Responsable: Lull Santiago, Vicente. http://www.sonfornes.mallorca. museum /

Actividades arqueológicas en Son Fornés (Montuiri, Mallorca)

 • Inici: 1975 Final: 1997
 • Responsable: Lull Santiago, Vicente.
 • Entitat finançadora: Govern Balear, Ministerio de Cultura.
 • Descripció: Per a més informació : http://www.sonfornes.mallorca. museum /

Ecologia i demografia al Mediterrani occidental durant l’Edat del Bronze
Responsable: Risch, Roberto  

Ecología i demografia a la Mediterrànea occidental durant l’Edat del Bronze

 • Inici: 2011 Final: 2012
 • Responsable: Risch, Roberto
 • Entitat finançadora: Programa Nacional de Internacionalización de la I D, Subprograma de Proyectos Internacionales (Acciones Integradas)
 • Descripció:
 • La nomenada Edat del Bronze (c. 2200-800 ANE) va ser un període d’importants canvis socials i econòmics que va tenir un impacte notable sobre el medi ambient a Europa i especialment a la Mediterrània. Diferents equips espanyoles i alemanyes estan desenvolupant o preparant de forma simultània projectes interdisciplinaris que aporten noves evidències sobre aquests processos i les seves conseqüències a llarg termini.

    El projecte ha estat estructurada en 5 línies de recerca de l’examen

    A. Exàmen de les trajectòries demogràfiques i desenvolupament de patrons de poblament

    B . Investigació de sistemes d’explotació de la terra i la producció agrícola

    C. Investigació de la mineria, producció metal·lúrgica i ciurculació de metalls

    D. Determinación d’ADN antic i elements de traça en restes humanes

    E. SIG i modelització computeritzada aplicada a àrees pilot a les Illes Balears i el sud-est peninsular.